Administratief beheer

Jaarlijkse algemene vergadering van de mede-ëigenaars:

 • het organiseren en in goede banen leiden van de jaarlijkse statutaire algemene vergadering;
 • het opstellen van de te behandelen dagorde;
 • het verzenden van de uitnodigingsbrieven;
 • het aanleggen van de aanwezigheidslijsten;
 • het secretariaat van de vergadering waarnemen;
 • het notuleren van de besprekingen/beraadslagingen en van de stemresultaten, het bijhouden van het register van de verslagen, en het overmaken van één exemplaar ervan aan elke mede-eigenaar;
 • het laten uitvoeren van de beslissingen in het kader van het gewoon beheer.

Beheerraadsvergadering:

 • Het organiseren en in goede banen leiden van de vergaderingen met de raad van mede-eigendom
 • het opstellen van de te behandelen dagorde,
 • het verzenden van de uitnodigingsbrieven;
 • het aanleggen van de aanwezigheidslijsten;
 • het secretariaat van de vergadering waarnemen;
 • het notuleren van de besprekingen/beraadslagingen en van de stemresultaten, het bijhouden van het register van de verslagen en het verdelen van de verslagen ervan aan de betrokken partijen.

Contractuele relaties:

Volgens contract komt de syndicus tussen in alle contractuele relaties ten opzichte van derden, en dit namens en voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars.

Overeenkomstig het reglement van mede-eigendom is het de syndicus , na goedkeuring van de algemene vergadering en of raad van bestuur welke duurzame en/of toevallige contracten onderschrijft, meer in het bijzonder wat betreft:

 • verzekeringspolissen;
 • toeleveringsbedrijven;
 • onderhoudsfirma's;
 • controle-organismen;
 • toevallige opdrachten.

Secretariaat

De syndicus voert alle briefwisseling nodig inzake de mede-eigendom ten opzichte van de individuele mede-eigenaars, de bewoners en derden. Er wordt hier wel benadrukt dat het enkel om briefwisseling gaat waarbij de mede-eigendom als partij betrokken is.
Algemeen wordt gesteld dat enkel de syndicus namens de vereniging van mede-eigenaars briefwisseling kan voeren, dit evenwel in het kader van de hem toegewezen opdracht, tenzij het zou gaan om de relatie tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus zelf.

Openingsuren: Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00
Immokantoor arnou - gentstraat 68 bus 2 - 9800 Deinze - Tel. 09 386 28 52 - info@immo-arnou.be - biv nr 201.376 - website by Eeuwenaert