Investeren in vastgoed

U wenst een opbrengsteigendom aan te kopen?

Bij het aankopen van een opbrengsteigendom zorgen wij voor:

 • Een ruime keuze voor elke investeerder en elk budget
 • Een objectieve rendementsberekening onder alle omstandigheden
 • Het bepalen van de juiste keuze via een marktstudie
 • Het verhuren tegen optimale voorwaarden
 • Het volledig beheer van uw eigendom
 • Het verzekeren of financieren van uw belegging
 • Een raming voor eventuele verbouwingskosten
 • Het berekenen van het rendement na verbouwing
 • Een volledige bijstand voor het onderhoud van uw eigendom
 • Het verdelen van de bewoningskosten en verbruiksuitgaven bij appatementen in mede-eigendom
 • Een volledige service “Beheer”
 • Een optimaal, maar vooral zorgeloos rendement

Zorgeloos investeren in vastgoed?

Vastgoed bezitten is een goede zaak, maar wie zorgt ervoor dat dit optimaal rendeert?

Een beheerder die:

 • De gehele huurrelatie opvolgt en bevordert
 • Een alomvattende in- en uittredende plaatsbeschrijving opmaak
 • Een valabele huurovereenkomst opstelt, en zorgt voor de registratie ervan
 • Naziet dat de huurder voldoende verzekerd is en blijft om uw patrimonium te beschermen
 • De huurbetalingen opvolgt en de nodige rappelbrieven en aanmaningen verstuurt
 • Tijdig de huur aanpast volgens de wettelijk toegelaten indexatieformule
 • Het onderscheid maakt tussen huurders- en eigenaars- lasten, om ieder op zijn plicht te wijzen
 • Uw belangen behartigt, beter dan u het zelf zou kunnen

In tijden waar niemand vrij staat voor insolvabiliteit en waar wetten voortdurend veranderen, is een vakkundig beheerder onontbeerlijk.

Verkopen & verhuren
U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Immo Arnou biedt U een volledig servicepakket aan dat alle diensten en verplichtingen omvat. Klik op de knop hieronder en lees alles over onze service.